276°
Posted 20 hours ago

Makita DTW1002 18V Brushless Impact Wrench with 2 x 5Ah Batteries, Charger, Case & Inlay

£9.9£99Clearance
ZTS2023's avatar
Shared by
ZTS2023
Joined in 2023
82
63

About this deal

Potrošnik ima pravico, da odstopi od pogodbe, ne da bi mu bilo potrebno navesti razlog za svojo odločitev. Šteje se, da kupec pravočasno vrne blago, če ga pošlje prodajalcu v roku 14 dni od prejetja blaga. Edini strošek odstopa od pogodbe je strošek vračila blaga (potrošnik vrne blago na svoje stroške).

Makita DTW1002 18V Brushless Impact Wrench with 2 x 5Ah Makita DTW1002 18V Brushless Impact Wrench with 2 x 5Ah

Vsi izdelki, ki jih kupite pri nas imajo garancijske pogoje, kot jih nudi proizvajalec. V primeru reklamacije, lahko izdelek pošljete nam ali pa se obrnete na katerikoli pooblaščeni servis. Za kontakt do vam najbližjega serviserja, se lahko obrnete na nas. Blago mora biti vrnjeno nepoškodovano, nerabljeno, v nespremenjeni količini ter v originalni nepoškodovani in ne polepljeni embalaži. Obvezno mora priložiti originalen račun. (kupljeno pri nas)

Asda Great Deal

Free UK shipping. 15 day free returns.
Community Updates
*So you can easily identify outgoing links on our site, we've marked them with an "*" symbol. Links on our site are monetised, but this never affects which deals get posted. Find more info in our FAQs and About Us page.
New Comment