276°
Posted 20 hours ago

ThermoPro TP358 Bluetooth Hygrometer Room Thermometer with Built-in Clock, Swiss-made Sensor Indoor Thermometer with Backlit and Notification Alert Ideal for Baby Room, Greenhouse, Office and Cellar

£9.9£99Clearance
ZTS2023's avatar
Shared by
ZTS2023
Joined in 2023
82
63

About this deal

Označení pro technologii, díky které můžete bezdrátově propojit dvě zařízení. Aby spolu dvě zařízení tímto způsobem mohla komunikovat, musí obě Bluetooth podporovat. Můžete jím například propojit zařízení, jako mobilní telefony, PDA, osobní počítače nebo bezdrátová sluchátka. Díky mobilní aplikaci ThermoPro Sensor lze sledovat vývoj teploty a vlhkosti pomocí přehledných teplotních grafů. Snadno tedy můžete analyzovat data, a to na úrovni jednoho dne, týdne či roku. 10sekundová obnovovací frekvence teploměru poskytuje vždy data v reálném čase. Při překročení vašeho přednastaveného maxima nebo minima pro vlhkost nebo teplotu bude do vašeho telefonu odeslán alarm prostřednictvím aplikace ThermoPro Sensor.

TP-358 Specifications and Details – ThermoPro

Thank you to everyone who participated in our naming contest! Stay on the lookout for more ThermoPro contests that we will be announcing shortly!

Equipped with a high-end Sensirion temperature and humidity sensor, the TP358 is capable of providing an accuracy of ±0.5°F and ±2% RH. And with a refresh rate of 10 seconds, this room temperature thermometer provides real-time data that allows you to stay on top of environmental changes. Max and Min Records: All time/24 hours max and min temperature and humidity percentages recorded and displayed on humidity gauge; Temperature/humidity trend arrows indicate whether it’s getting warmer or colder or more humid near the remote sensor High Accuracy & 10s Refresh: With the built-in Swiss-made temperature humidity sensor, Bluetooth hygrometer provides high precise monitoring. The temperature is accurate to ±0.2°C while humidity is ±2%RH. Temperature and humidity indicator are updated every 10 seconds to keep you informed of the latest changes in the air conditioner.

ThermoPro Probe Accuracy and Calibration – ThermoPro

Upgraded Display: This room humidity gauge is easy to read due with a 3-inch bright LCD screen with large numbers. The max/min temp humidity records and the comfort indicators (dry/comfort/wet) will keep you aware of the room climate at any time. Max and min records: Humidity monitor with indoor thermometer stores and displays All time or 24 hours maximum and minimum humidity and temperature recordsExperience the newest in interior environment monitoring with the TP260B, the latest indoor temperature and humidity monitor from ThermoPro! Bluetooth meteostanice ThermoPro TP358 se stane nepostradatelným pomocníkem vašeho domova. Měřič vlhkosti a teploty obsahuje inteligentní teplotní senzor Sensirion, který poskytuje vysoký stupeň přesnosti měření. Měřidlo nabízí široký rozsah využití, od domácností až po skleníky, terária, garáže či vinné sklepy.

ThermoPro TP358 Bluetooth Hygrometer Room Thermometer with

ThermoPro has been a professional manufacturer for many years. With a passion for innovation and customer Monitor the TP358 using the equipped smart app that displays your home's comfort level as well as its temperature and humidity through a series of graphs. Additional features include year-long high/low records, temperature presets, and high/low humidity alerts.Kompaktní rozměry a trojí možnost instalace šetří prostor. Meteostanice si tak své místo najde i v malých interiérech. Wireless Temperature and Humidity Monitor: Measures indoor/outdoor temperatures and humidity percentages simultaneously; Capable of displaying the readings from up to 3 outdoor remote sensors to monitor 4 different locations at the same time if you buy 2 additional sensors Díky zobrazovaným údajům máte okamžitý přehled o nutnosti upravit vzduch interiéru zapnutím zvlhčovače, či naopak odvlhčením pro zabránění tvorby plísně. Informace o stavu vlhkosti oceníte zejména v domácnostech s malými dětmi, seniory či osobami trpícími alergiemi. Na postavení i k montáži

Asda Great Deal

Free UK shipping. 15 day free returns.
Community Updates
*So you can easily identify outgoing links on our site, we've marked them with an "*" symbol. Links on our site are monetised, but this never affects which deals get posted. Find more info in our FAQs and About Us page.
New Comment